Het netwerk is cruciaal voor minderjarigen

D.o.p. Ovl Netwerk Cruciaal Voor Minderjarigen

Integrale jeugdhulp laat nog steeds steken vallen

Vermaatschappelijking en vraagsturing zijn belangrijke principes in zorg en welzijn.

Gretl Dons van de Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen vindt dat integrale jeugdhulp op dit vlak steken laat vallen.