Minister pareert kritiek: ‘Vermaatschappelijking is een werkwoord’

D.o.p. Ovl Minister Vandeurzen Pareert Kritiek

‘Het mensbeeld achter vermaatschappelijking is fictie.’ Dat schreven drie onderzoekers op Sociaal.Net. Welzijnsminister Jo Vandeurzen reageert: “Vermaatschappelijking is geen naïef idealistisch verhaal.”