We zijn er voor jullie,
maar op een andere manier!

We worden de laatste dagen met z’n allen overspoeld door informatie i.v.m. het coronavirus. Dit roept wellicht heel wat vragen en onzekerheden bij jullie op. We kunnen hierbij helpen, maar dan via een andere weg.

1. ONDANKS DE CORONA-MAATREGELEN BLIJFT D.O.P. OOST-VLAANDEREN PARAAT VOOR ALLE MENSEN DIE ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN:

  • Er is geen aanmeldingsstop. Aanmeldingen kunnen zoals voorheen gebeuren via de website, een mail info@dop-ovl.be of op onze permanentie telefoon 0473 73 87 68
  • Kennismakingsgesprekken verlopen momenteel telefonisch. Indien je dringend ondersteuning nodig hebt, zoeken we samen met jou naar een oplossing.
  • In afwachting van een mogelijke opstart voor een D.O.P.-proces kom je op een wachtlijst. Van zodra de maatregelen opgeschort worden, nemen we opnieuw contact met je op om een eerste fysiek gesprek in te plannen.

2. Voor onze huidige cliënten die in proces zijn of ONZE HUIDIGE CLIËNTEN DIE OP DE WACHTLIJST STAAN:

Eerst wat praktische informatie: Onze dienst annuleert alle cliëntafspraken vanaf 16 maart t.e.m. 30 april. Je D.O.P. Medewerker neemt hiervoor contact met je op. We proberen onze dienstverlening vanop afstand zo goed mogelijk verder te zetten.

  • Je afspraak kan telefonisch of via videochat toch doorgaan. Hiervoor neemt je D.O.P. Medewerker contact met je op.
  • Je kan telefonisch verder ondersteund worden door je D.O.P. Medewerker. Wij proberen je te helpen met bepaalde problemen of vragen of bij inschakelen van noodzakelijke hulp. We kunnen ook gewoon een luisterend oor zijn.
  • In overleg met je D.O.P. Medewerker kan je afspreken hoe vaak je telefonische ondersteuning nodig hebt.

De bovengenoemde afspraken gelden voor zowel cliënten die op dit moment een proces lopen hebben, als diegenen die op de wachtlijst staan. Sta jij dus op de wachtlijst en heb jij dringende hulp nodig, dan kan ook jij beroep doen op jouw D.O.P. Medewerker.

Neem zéker contact met ons op bij vragen of onduidelijkheden.

Dit kan via het gsm-nummer van je D.O.P. Medewerker of via al onze kanalen in:

Scroll Up