Persoonsvolgend Budget

Dienst ondersteuningsplan maakt samen met de mensen met een (vermoeden van een) beperking en de mensen die hierbij nodig zijn, een plan voor de toekomst. Dit is een Ondersteuningsplan D.O.P. (OP DOP). Dit is niet hetzelfde als een Ondersteuningsplan Persoonsvolgend Budget (OP PVB). 

Het OP PVB is een aanvraagdocument dat je invult nadat je goed hebt nagedacht over je vragen en ondersteuningsnoden.

In het OP PVB bekijk je hoe je huidige ondersteuning eruit ziet, welke ondersteuning je nodig hebt en hoe je die ondersteuning wil en kan organiseren.

  • Wat kan je nog zelf?
  • Welke ondersteuning willen je gezinsleden en mensen uit je informele netwerk opnemen?
  • Op welke reguliere diensten in je buurt zal je beroep doen?
  • Wat maakt dat deze ondersteuning onvoldoende is en welke ondersteuning kan je enkel realiseren met een tegemoetkoming van het VAPH?


Het PVB is alleen bedoeld voor meerderjarige personen die door hun beperking intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben en waarvoor het hulpaanbod van de rechtstreeks toegankelijke hulp onvoldoende is.

Als blijkt uit je OP DOP dat je meer intensieve en gespecialiseerde ondersteuning (van het VAPH) nodig hebt, dan kunnen wij samen met jou een OP PVB opstellen.