Verschuivingen binnen D.O.P – OVL en hopelijk (aard)verschuiving binnen Integrale Jeugdhulp Vlaanderen.

D.o.p. Ovl Integrale Jeugdhulp Vlaanderen

Het afgelopen jaar hebben we binnen D.O.P.-OVL onze schouders gezet onder de verschillende projecten van 1 Gezin, 1 Plan in onze provincie. We hebben met tal van partnerorganisaties het mee mogelijk gemaakt dat er vanaf heden zo’n 600 gezinnen extra per jaar de door hun gewenste ondersteuning zullen krijgen.

Er zijn 3 regio’s (Meetjesland – Gent – Waasland) die een project hebben uitgewerkt, elk op hun manier maar allen met een gelijkaardige visie en dezelfde overtuiging. De regie van de ondersteuning ligt bij de gezinnen en hun sociaal netwerk, hun vraag staat centraal en elk van de projecten zal via een eigen insteek antwoorden op maat bieden op de vragen van de gezinnen.

Kort samengevat is het een verschuiving van aanbodgestuurd werken naar vraaggestuurd werken, van probleemgericht naar krachtgericht, van cliënt centraal naar verhaal centraal, …

Gretl, Ethel, Meggie en Sarah R. schreven mee de projecten uit en zetelden in de diverse stuurgroepen en denktanks.

De projecten kregen elk een eigen naam. In Gent gaat het om Samen1Plan Gent, in Meetjesland gaat het om RTJ De Tafels en in Waasland gaat het om Krachtgericht RTJ Waas en Dender.

Leen (coördinator van het ‘verbindingsteam’ van Samen1Plan Gent), Sarah R. (coördinator van het ‘tafelteam’ RTJ De Tafels), Nina (medewerker RTJ De Tafels), Eline (medewerker RTJ De Tafels, tijdelijk) en Simon (gezinsplancoach Waasland) worden vanuit D.O.P. gedetacheerd in de verschillende projecten en proberen elk op hun manier en vanuit hun opdracht mee deze switch waar te maken.

Het stopt hier niet want naar aanleiding van de verschillende projecten lanceerden wij ook een vormingsaanbod voor de diverse projecten.

Kortom veel bewegingen, bewegingen waar we fier op mogen zijn, bewegingen waardoor we ook moeten loslaten, bewegingen die hopelijk nog meer mensen doen bewegen.

Wil je meer weten over deze projecten? Bekijk dan onderstaande sites