D.O.P. OVl trekt de vermaatschappelijking van de jeugdhulp in Oost-Vlaanderen mee op gang

D.o.p. Ovl Spelende Kinderen

D.O.P. OVl heeft de intersectorale werkgroep “vermaatschappelijking van de jeugdhulp” van het IROJ OVl geleid.

Aan de hand van een gemeenschappelijke literatuurstudie en het uitwerken van een fictieve casus, wisselde de intersectoraal samengestelde werkgroep ideeën uit over de verschillende wetenschappelijke perspectieven en de eigen praktijkervaring. Sterktes en verschillen werden opgemerkt. Elke organisatie gaf aan wat zij wilde bannen, behouden en bereiken. 

Deze literatuurstudie,  gecombineerd met de praktijkinput, resulteerde in indicatoren voor micro-, meso- en macroniveau. Aan de hand van deze indicatoren kan men de eigen werking aftoetsen, positioneren en groeimogelijkheden bepalen. Bewustzijnsvragen helpen om met de indicatoren aan de slag te gaan.