Vacature Teamcoach (M/V/X) voor 1Gezin,1Plan – RTJ De Tafels (50%), Eerstelijnszones Vlaamse Ardennen en Panacea

Kom Ons Team Versterken

Sinds september 2018 is RTJ De Tafels actief als samenwerkingsverband voor 1Gezin-1Plan.

RTJ De Tafels is werkzaam in de regio’s Deinze-Meetjesland, Panacea-Vlaamse Ardennen en Aalst-Dender-Zuid. In dit samenwerkingsverband participeren welzijnsorganisaties en lokale besturen. Daarbij wordt een evenwaardig partnerschap geambieerd. Dit wil zeggen dat er respect is voor elkaars specifieke werking en expertise.

Het samenwerkingsverband is opgericht zodat mensen (en hun aanmelder) niet in de kou blijven staan wanneer hulp ontoereikend is, ze op wachtlijsten staan, of de huidige hulpverlening niet voldoende blijkt. Door tafels te organiseren, waarbij medewerkers van het Tafelteam samen nadenken met de betrokkene, zijn/haar netwerk, aanmelder en andere hulpverleners, wordt er getracht om de vragen te capteren en er mee aan de slag te gaan. Het krachtgericht en emancipatorisch werken is het gedachtengoed en de leidraad.

Tijdens de procesbegeleiding zoeken we naar mogelijkheden en krachten binnen het familiaal en sociaal netwerk. We werken in deze context zo verbindend mogelijk.

Het team dat jij gaat coachen bestaat uit medewerkers van:

 • Centra voor leerlingenbegeleiding
 • Centra voor geestelijke gezondheidszorg
 • Centrum voor algemeen welzijnswerk
 • Organisaties erkend door Agentschap Opgroeien: Bijzondere jeugdzorg / Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
 • Organisaties erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

D.O.P. Oost-Vlaanderen vzw is partner in dit samenwerkingsverband en zoekt als organisatie een teamcoach (50%) om het team in de eerstelijnszones Vlaamse Ardennen en Panacea te versterken. Het gaat hierbij om een contract van onbepaalde duur. Meer info te verkrijgen via www.rtjdetafels.be

Functieomschrijving

Als teamcoach van RTJ De Tafels werk je actief samen met de andere 2 teamcoaches, de beleidsmedewerker en de kernpartner.

Daarnaast ga je aan de slag met een team bestaande uit 19 medewerkers: 5 casemanagers, 10 innovatieve medewerkers en 4 eerstelijnspsychologen. Al deze medewerkers worden tewerkgesteld vanuit hun moederorganisatie in RTJ De Tafels.

RTJ De Tafels vertrekt vanuit de vraag van het kind of de jongere (0-25 jaar) en zijn/haar familiaal en sociaal netwerk. Je doet dit vanuit de visie die door RTJ De Tafels werd ontwikkeld. Samen met de andere teamleden bouw je de visie en methodieken van het samenwerkingsverband verder uit. De team- en netwerkcoach slaagt erin om de visie en missie steeds levendig te houden en ervoor te zorgen dat deze door het team gedragen wordt en in de praktijk gestalte krijgt. Je hebt als leidinggevende bovendien een belangrijke rol als facilitator bij het besluitvormingsproces.

De fundamenten die centraal staan in deze opdracht zijn:

 • Je werkt missie- en waardengedreven vanuit de visie van RTJ De Tafels.
 • Je ondersteunt een positief samenwerkingsklimaat.
 • Je bent de bezieler van kracht- en netwerkgericht werken.
 • Je gaat context-verbindend aan de slag. Je brengt mensen samen en maakt samenwerking mogelijk.
 • Je vertrekt vanuit de vraag van de mensen en laat steeds de regie bij hen.
 • Flexibele en nabije hulp.

Jouw takenpakket bestaat uit volgende boeiende en uitdagende opdrachten:

1. Op niveau van het team
 • Je ondersteunt het Tafelteam, d.w.z. een team van mensen uit verschillende sectoren.
 • Je stimuleert de krachtgerichte persoonlijke ontwikkeling van elke Tafelmedewerker.
 • Je zorgt ervoor dat ieders rol binnen het team duidelijk is zodat teamleden aanvullend kunnen werken.
 • Je bent in staat de behoeften van groepsleden op elkaar af te stemmen.
 • Je neemt een voorbeeldfunctie op door bv. mee te lopen met medewerkers.
 • Je werkt teamoverstijgende thema’s uit, waarover het op dat moment moet gaan.
 • Je faciliteert intervisie en supervisie.
 • Je coacht zowel op individueel niveau als op het niveau van het team, waarbij het casusoverstijgend denken wordt aangemoedigd.
 • Je volgt gerichte vormingen die je competenter maken in het uitvoeren van je rol als team- en netwerkcoach.
2. Op niveau van het netwerk
Deze taken gebeuren steeds in interactie met de kernpartner en de andere teamcoachen.
 • Je zorgt dat de visie en de missie gekend en bekend is in al deze platformen en ondersteunt de afstemming tussen de verschillende niveaus.
 • Je neemt een rol op als facilitator op verschillende niveaus. Je schept en onderhoudt voorwaarden waardoor zowel individuele als collectieve veranderingsprocessen op gang komen.
 • Je creëert een context waardoor ieder zicht krijgt op de koers die men wenst te bewandelen en op de verantwoordelijkheden die hierin moeten worden opgenomen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het tot stand komen van organisatieontwikkeling en het strategisch beleid.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid.
 • Je staat op vraag de werkgevers bij, teneinde mee een kwaliteitsvolle personeelsbezetting te realiseren.
 • Je werkt mee aan de actieve bekendmaking van de werking en het gedachtengoed van RTJ De Tafels.

Profiel

Je bent minstens in het bezit van een bachelordiploma in de menswetenschappen. Ervaring in het werken met kinderen en jongeren is een troef. Je hebt minimum 2 jaar ervaring in het coachen van teams. Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen. Wonen in de regio is een meerwaarde.
Attitudes
 • Je geeft graag leiding aan mensen waarbij je denkt en handelt vanuit metaniveau.
 • Je werkt missie- en waardengedreven vanuit visie.
 • Je vertrekt altijd vanuit de vragen van de mensen.
 • Je bent communicatief, authentiek en respectvol in je professioneel handelen.
 • Je communiceert transparant en efficiënt.
 • Je stelt je assertief op.
 • Je engageert je om enthousiast samen te werken met andere hulpverleners uit het netwerk.
 • Je werkt graag in team en bent een sterke teamspeler.
 • Je werkt zorgvuldig.
 • Je kan je werk efficiënt plannen/organiseren en kan prioriteren.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je functioneert resultaatsgericht.
 • Je bent flexibel en creatief in het zoeken naar mogelijkheden en kan flexibel omgaan met wisselende omstandigheden.
 • Je durft je eigen coachstijl in vraag te stellen.
 • Je houdt actief de verbinding in stand tussen D.O.P. en RTJ De Tafels.
Kennis en vaardigheden
 • Je hebt inzicht in het jeugdhulpverlenerslandschap in de regio.
 • Je kan de visie omzetten in methodieken en werkvormen om oplossingen te bedenken en besluiten te nemen.
 • Je bent sterk in krachtgericht en netwerkversterkend werken.
 • Je hebt aandacht voor zelf- én teamzorg.
 • Je kan mensen informeren, overtuigen en motiveren.
 • Je neemt initiatief en stimuleert actief de betrokkenheid van anderen.
 • Je inspireert tot creativiteit.
 • Je bent diplomatisch en weet mensen/organisaties te verbinden.
 • Je bent een vlotte spreker voor groepen.
 • Je kan (leer)processen faciliteren en dit zowel tijdens overlegmomenten als op intervisies.
 • Je vertaalt de afgesproken strategie naar een operationele werking.
 • Je durft moedige en kritische vragen te stellen om beweging te realiseren.
 • Je inspireert tot creativiteit.
 • Je legt positieve verbinding tussen de teams en de andere platformen.
 • Je beschikt over de nodige digitale skills om de dienstverlening, het overleg en de administratie maximaal te (helpen) faciliteren.

Ons aanbod

 • Je werkt in een intersectoraal team dat streeft naar kwaliteitsvolle, professionele hulpverlening en aandacht heeft voor vernieuwing.
 • Je krijgt de kans om je verder te ontplooien via een VTO-beleid dat gericht is op gemeenschappelijke en individuele noden.
 • Je krijgt veel vrijheid in de dagelijkse planning.
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je krijgt verloning volgens het PC 319.01 op niveau B1a.
 • Je hebt een standplaats in Gent en Ronse.
 • Je krijgt verschillende flexwerkplekken dicht bij de cliënt en bij partners uit het samenwerkingsverband.
De tewerkstelling kan starten van zodra de sollicitatieprocedure afgerond is.

SOLLICITEREN:

Mail je Motivatiebrief en CV t.a.v. Gretl Dons, sollicitatie@dop-ovl.be uiterlijk tegen 15/05/2022.

Meer info over Dienst Ondersteuningsplan OVL kan je vinden op www.dop-ovl.be of bellen naar 0473 73 87 68. Meer info over RTJ De Tafels kan je vinden op www.rtjdetafels.be.

Bijkomende vragen kan je stellen via sollicitatie@dop-ovl.be