Het verhaal van Stijn

D.o.p. Ovl Het Verhaal Van Stijn

Hoe kwamen jullie bij DOP terecht ?

Een van ons twee (Luc) werkte bij Alderande, een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassen verstandelijk gehandicapten, als vrijwilliger. Naast het vrijwilligerswerk was ik ook actief in diverse raden en lid van de algemene vergadering. Zo werden we vrij snel getipt over de mogelijkheden van RTH en daar zijn we onmiddellijk ingestapt. Stijn zat op dat moment in een ernstige dip en op het werk vlotte het ook niet meer. Fysische en psychische klachten waren het gevolg. Via RTH zijn we dan bij DOP terecht gekomen en hadden we een verkennend gesprek met iemand van DOP (de naam herinner ik me niet meer) en zo is het opgestart. Sofie werd onze gesprekspartner en dit is het begin geweest van een succesverhaal. Leuk is ook dat wij een vriendin van Stijn (Hilde) in ons verhaal konden meenemen.

Met welke vragen kwamen jullie bij ons ?

Wij zaten op dat moment met vele vragen betreffende de toekomst van Stijn die het op dat moment zeer moeilijk had. Zelf worden wij een dagje ouder en we beseften maar al te goed dat er mettertijd een oplossing moest gevonden worden. Onze andere kinderen spraken wel de bereidheid uit om voor Stijn te zorgen maar wij vonden dat we zelf een oplossing moesten vinden. Een andere en meer dringende vraag was de ‘burn out’ van Stijn. We hadden vele problemen die we niet onmiddellijk opgelost kregen.

Hoe verliepen de gesprekken ?

Het klikte vrijwel onmiddellijk goed met Sofie. Dank zij haar kennis, ervaring en relaties is Stijn vrij snel op het juiste spoor geraakt. Hij ging in therapie bij Appelsien – er waren gesprekken met de sociale dienst van de werkplaats en de bedrijfsarts – de huisarts werkte op basis van opgemaakte verslagen ook goed mee … en dit alles resulteerde in een positieve beoordeling van de adviseur van de ziekteverzekering en de werkleiders van de werkplaats zodat Stijn nu 4/5 kan geen werken en er in de toekomst géén controles meer zullen zijn. De beslissing is levenslang en dat is een enorme last die van onze schouders is gevallen … dank zij Sofie. Ook werden de nodige kontakten gelegd zodat Stijn nu ook een extra ondersteuning krijgt van 300 €. De gesprekken zelf waren ook zeer goed. De manier waarop gans de familie erbij betrokken werd zijn ook door onze andere kinderen en schoonkinderen zeer gewaardeerd. Doelstellingen werden duidelijk gevisualiseerd en overzichtelijk voorgesteld. Door deze bijeenkomsten zijn zaken bespreekbaar geworden die eerder moeilijk lagen zowel voor ons allen als voor Stijn – sexualiteit, levensdromen, vrije tijd, werk, zelfstandig wonen …  het feit dat Stijn gedurende dat alles ook nog gesprekken had in het kader van RTH was ook zeer positief. Tijdens die gesprekken kon hij dingen nog eens evalueren en kon hij af en toe iets kwijt zonder dat we daar bij aanwezig waren.

Wat maakte het verschil voor jullie ?

Wij kregen als ouders een ‘stok achter de deur’. Door de zeer goede begeleiding zijn wij tot inzichten gekomen en voelden wij ons aangezet tot concrete acties die moesten leiden tot een grotere zelfstandigheid van Stijn. ‘Loslaten’ was een woord dat nog niet in onze woordenschat was opgenomen. Af en toe worden wij daar aan herinnerd door onze andere kinderen, ook een gevolg van hun betrokkenheid in de gesprekken. Dit alles heeft ertoe geleid dat wij vrij snel na de afronding van de gesprekken een nieuw flatje hebben aangekocht voor Stijn. Opleveringen, vertragingen, faillissementen van onderaannemers hebben voor vele vertragingen gezorgd maar nu is vrijwel alles in orde. Stijn heeft meegekozen in alle keuzes van inrichting en aankleding is net nu, op dit eigenste moment, voor de eerste keer gaan overnachten in zijn flatje. Het is in dit verhaal dat wij het maatje van Stijn hebben meegenomen en ook zij is voor het eerst in haar eigen flatje gaan overnachten deze nacht.

Hoe zit de ondersteuning van jullie zoon er nu uit?

Nu Stijn een enorme stap gezet heeft naar een groeiende zelfstandigheid zal RTH uitgebreid worden. De details worden eerstdaags besproken.

Nog even dit …

Wij zijn enorm veel dank verschuldigd aan DOP, bedankt Sofie, bedankt Gretl en uiteraard ook RTH en Alderande. Stijn wil een kleine house-warming organiseren en daar gaan jullie zeker van horen. Miet en Luc