Wat verstaat D.O.P. OVl onder “vermaatschappelijking”

D.o.p. Ovl Vermaatschappelijking

Als Dienst Ondersteuningsplan Oost- Vlaanderen geloven wij in de vanzelfsprekende gelijkheid van mensen en de normaliteit van het anders–zijn.

We streven naar een maatschappij waar ondersteuning geworteld is in de omgeving van de cliënt, gestuurd wordt door de cliënt en diens netwerk en waarbij structuren ondergeschikt zijn aan hun belang.

Om dit mogelijk te maken is er een gedeelde verantwoordelijkheid nodig tussen de persoon zelf, zijn belangrijke anderen en de samenleving. Iedereen, van individuele burger, vereniging, school, supermarkt, arbeidsmarkt, tot overheid, heeft een rol op te nemen zodat mensen kunnen deelnemen aan de maatschappij en hen hierin te ondersteunen.

Vermaatschappelijking biedt voor ons mogelijkheden voor ondersteuning op maat. Dit creëert de kans om de krachten van jezelf, je eigen omgeving, buurtgerichte initiatieven en hulpverlening te verbinden, om je leven kwaliteitsvol uit te bouwen. Vermaatschappelijking gaat dus niet over ‘trek uw plan’, maar over ‘we maken samen een plan’.

Hoe nemen we binnen DOP onze rol binnen vermaatschappelijking op?

  • We hebben altijd een open en nieuwsgierige houding, waardoor we luisteren naar iedereen zijn wensen en dromen. Hierin gaan we samen op zoek naar de kern van wat echt belangrijk is voor hun kwaliteit van leven.
  • We werken steeds met het eigen sociaal netwerk samen. Hun perspectief is belangrijk om zo samen te zoeken naar oplossingen in en met de eigen omgeving. Dit betekent niet het ‘uitputten van het netwerk’, maar het luisteren naar en het versterken van het netwerk.
  • We informeren mensen over mogelijkheden in de buurt en creëren verbinding met organisaties of initiatieven. Op die manier komen mensen samen tot een ondersteuningsplan op maat.
  • In onze taal en communicatie staan we stil over hoe we spreken met en over mensen. We doen dit op een gelijkwaardige en krachtgerichte manier.
  • Onze ervaringen wisselen we uit met samenwerkende organisaties in functie van bewustwording van de rol die we allemaal hebben in de maatschappij.
  • We horen bezorgdheden en noden van de mensen en signaleren deze aan betrokken overheden of diensten.