Corona Etische Afwegingen bij Triage

Corona Monitor Met Team Op Achtergrond

Wat als artsen moeten kiezen welke patiënten te helpen en welke niet ... zullen mensen met een handicap dan uit de boot vallen?

Er bestaat hier terecht veel ongerustheid over bij mensen met een handicap en hun netwerk.

Ethische richtlijnen moeten artsen bijstaan wanneer er door de COVID-19-epidemie een tekort zou ontstaan aan ziekenhuisbedden of op intensieve zorg. We spreken hier over triage: beslissen om bepaalde patiënten wel en andere niet de best mogelijke behandeling te bieden. Mensen met een handicap, hun ouders en familieleden schrikken wanneer ze te horen krijgen dat er sprake zou kunnen zijn van triage. Zullen mensen met een handicap meteen uit de boot vallen? Alle mensen hebben dezelfde rechten. Ook bij maatregelen in crisissituaties zou het principe moeten zijn “leave no one behind” – laat niemand achter.

Bij triage zal er gekeken worden naar wie de sterkste is. Maar mensen met een handicap hebben ook een sterke wil om te leven en om te overleven. Ook bij corona. Ze willen dit overleven. Dat is toch normaal? Hebben zij niet even veel recht op leven? Of is hun leven minder waard dan het leven van mensen zonder handicap?

 

Wil je meer lezen over dit ethisch thema en hoe GRIP VZW opkomt voor mensen met een beperking hierin? Via onderstaande link kan je het volledige artikel lezen. Klik dan op LEES MEER.